20150129_100408
Informace o realizaci
  • Celkem 15 bytových jednotek
  • Instalace 1 tepelného čerpadla – výkon 31kW