20130802_123937
Informace o realizaci

Kontakt: p. Pavel Hlaváč. +420 724 422 430

  • Celkem 17 bytových jednotek
  • Instalace 1 tepelného čerpadla 38KW
  • Bivalentní (záložní) zdroj CZT zásobování Dalkia