05
Informace o realizaci
  • Realizace projektu pro společnost ALPHA TEPLO s.r.o.
  • Celkem 18 bytových jednotek
  • Instalace 1 tepelného čerpadla 38KW
  • Bivalentní (záložní) zdroj plynový kotel