03
Informace o realizaci

Kontakt: p. Rudolecký +420 605 480 750

  • Celkem 12 bytových jednotek
  • Instalace 1 tepelného čerpadla 38KW
  • Bivalentní (záložní) zdroj elektrokotel