vm_2_1
Informace o realizaci

Kontakt: p. Rudolecký +420 605 480 750

  • Celkem 12 bytových jednotek
  • Instalace 1 tepelného čerpadla 38KW
  • Bivalentní (záložní) zdroj elektrokotel

Ekonomika provozu na celý bytový dům:

  • Tepelná ztráta objektu 30 kW
  • Celková roční potřeba tepla 62 MWh
  • Předpokládaná roční úspora tepelné energie s tepelnými čerpadly 72%
  • Pokrytí potřebné roční tepelné energie tepelným čerpadlem 97%
  • Bod bivalence -7° C
  • Celkový roční topný faktor 3,1