07
Informace o realizaci
  • Realizace projektu pro společnost ALPHA TEPLO s.r.o. SBD Vítkovice
  • Instalace 3 tepelných čerpadel 38KW
  • Celkem 79 bytových jednotek
  • Bivalentní (záložní) zdroj CZT zásobování Dalkia