Co je Tepelné čerpadlo a jak pracuje?

Pokud si nevíte rady jaké Tepelné čerpadlo vybrat, velice rádi Vám pomůžeme


Mezi jaké zdroje energie se Tepelná čerpadla vzduch-voda řadí?

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního vzduchu a převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění a přípravu teplé vody.

Pohon Tepelného čerpadla?

Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy i pro provoz tepelného čerpadla, je třeba dodat určité množství energie. Prakticky to znamená, že tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru elektrickou energii.

Spotřeba Tepelného čerpadla?

Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo spotřebovává přibližně jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie. Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazovaného vzduchu.
Průměrná cena tepla v bytových domech v ČR je asi 600Kč/GJ. tepelné čerpadlo pro bytové domy ho umí vyrobit v průměru za 280-320Kč/GJ.
Průměrná spotřeba energie na výrobu tepla a teplé vody v jednom bytě v ČR je 40GJ /za rok, což je v dnešních cenách 24 000Kč.
Při použití tepelného čerpadla pro bytový dům tak tato částka klesá minimálně na polovinu. Dle měření u našich klientů v bytových domech je např. cena teplé vody v letních měsících v průměru 5 až 6 Kč denně na jeden byt.

Proč Tepelná čerpadla vzduch-voda?

Tepelné čerpadla vzduch-voda jsou výhodným způsobem vytápění bytových domů, neboť spotřebovávají pouze energii které je kolem nás dostatek, a to z okolního ovzduší. Samozřejmě za použití elektrické energie. Základní princip 1KW dodané energie vyrobí 3,5KW energie tepelné se nazývá Topný faktor. Platí zásada – čím vyšší topný faktor, tím levnější výroba tepla. Některá tepelná čerpadla pracující na jiných principech než námi nabízené vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda, mají vyšší topný faktor, ale do bytových domů nejsou použitelná.
Například u tepelných čerpadel země-voda je topný faktor až 4,8 při -10°C, ale s vrtem do země, což je v bytových domech nepřekonatelná překážka. Námi nabízené tepelná čerpadla pro bytové domy vzduch-voda má srovnatelný topný faktor s čerpadlem země-voda do 5°C, poté u našeho tepelného čerpadla účinnost klesá a při -20°C dosahuje topný faktor hodnoty asi 2,8

Vlastní zdroj vytápění

Skutečný hospodář a vlastník budovy dobře ví, že nemít vlastní zdroj vytápění a být závislý na dodávce odjinud se vystavuje nebezpečí cenového diktátu jakéhokoliv dodavatele. Vybudovat vlastní zdroj v domě nejen snižuje tuto hrozbu, ale zároveň posiluje v obyvatelích touhu po hospodárnosti, kterou mohou konečně ovlivňovat vlastním přičiněním. Po odstranění plateb za ztrátové centrální zásobování teplem zjistíte jaké jsou vaše skutečné náklady na tepelnou energii.
Další podstatnou výhodou tepelného čerpadla jako zdroje vytápění v bytových domech je jeho bezpečnost provozu, rozhodně nehrozí nebezpečí požáru či výbuchu.

PROČ PŘEJÍT NA TEPELNÉ ČERPADLO?

 • Ochrana životního prostředí
 • V roce 2014 se uvažuje o snížení ceny elektrické energie, což zvýhodní provoz tepelného čerpadla
 • Od roku 2016 nabude platnost vyhláška EU o emisních limitech, což může mít vliv na cenu vytápění v bytových domech
 • Okamžité až dvoutřetinové snížení nákladů domácností na teplo a TUV
 • Nezávislost na dodavateli tepla
 • Kontrola spotřeby
 • Zhodnocení nemovitosti
 • Kontrola ceny
 • Vše za přijatelnou pořizovací cenu

CO VÁM NABÍZÍME:

 • Odborný servis zahrnující kontrolu tepelného čerpadla, jeho čištění včetně vážení médií. Po ukončení záručního servisu převzetí i těchto povinností.
 • Špičkový produkt světového výrobce
 • Profesionální zpracování
 • Právní servis
 • Rychlou instalaci
 • Okamžitou úsporu
 • Výhodné financování
 • Servis spojený s vyúčtováním

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA

 • Tlumí případný růst cen na minimum neboť tepelné čerpadlo spotřebovává 1/3 energie dodané z el. sítě, 2/3 dodává z okolního prostředí.
 • Zdroj tepla – okolní vzduch
 • Vnitřní instalace
 • Topení a příprava teplé vody
 • Velmi tichý chod
 • Velmi dobré hodnoty topných faktorův
 • Jednoduchá obsluha
 • Nenáročná údržba
 • Odpadají náklady na revize, obsluhu
 • Minimální ztráty
 • Dlouhá životnost – delší než 20 let – dle servisu
 • Nezávislost na topenářské lobby
 • Záruka 10 let
 • Ochrana životního prostředí