Už jste rozhodnuti pro Tepelné čerpadlo?

Vyberte prosím Vašeho dodavatele elektřiny. Instalaci Tepelného čerpadla nechte na nás.


Nejčastější dotazy, které nám kladete:

 1. Můžeme se odpojit od CZT?
  Ano.
 2. Zvládne čerpadlo vytopit panelový dům?
  Ano. I když se jedná o záměnu vysokoteplotního principu, jak byly domy v minulosti projektovány za nízkoteplotní,není potřeba se obávat, neboť dnešní jsou domy jsou zatepleny s výměnou oken s čímž minulý projekt nepočítal. Těmito opatřeními domy snížily maximálně tepelné ztráty.
 3. Jaká je životnost vámi dodávaného zařízení?
  20 let a více, přičemž opravné investice do zařízení se pohybují v desítkách tisíc – výměna ložisek či kompresoru.
 4. Za jak dlouho se nám investice vrátí?
  Záleží na zvolené formě financování.
 5. Jaký nabízíte servis a záruku?
  Servis po celou dobu životnosti pokud si ho sjednáte, záruka 3 až 9 let.
 6. Vaše čerpadlo nepotřebuje vrt ani výkop?
  Ne, nepotřebuje.
 7. Princip vytápění je vysokoteplotní?
  Ne není. Tepelné čerpadlo pracuje v nízkoteplotním spádu 60/40 (CZT používá 90/70).

Technické pojmy

 • Ekvitermní regulace
  regulace teploty topné vody na podkladu venkovní teploty aby teplota v místnosti byla konstantní.
 • Chladivo
  látka s nízkým bodem varu, přijímá teplo od primárního media (v našem případě vzduch)změní se na plyn. Po ochlazení se expanzním ventilu opět zkapalní.
 • Kompresor
  chladivo v plynném stavu se stlačuje kompresorem, tím se zvýší jeho teplota (viz plnění bicyklu hustilkou, zahřívá se) používáme kompresory rotační – scroll
 • Kondenzátor
  tepelný výměník kde se teplo chladiva předává do vody v topném okruhu.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda
  zdroj tepla je okolní vzduch, který se ventilátorem přivádí k výparníku. Moderní čerpadla získají energii i při teplotách hluboko pod bod mrazu (-20 C)
 • Topná křivka
  také ekvitermní křivka. Je to závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody. Rozdíl mezi radiátory a podlahovým topením.
 • Topný faktor
  rozdíl mezi příkonem tepelného čerpadla a jeho výkonem. Mění se v závislosti na vstupní teplotě do čerpadla a výstupní teplotě vody do topného systému.
 • Topný výkon
  je součet dodané energie a energie odebrané okolnímu prostředí
 • Výparník
  tepelný výměník ve kterém je nízkopotencionální teplo z okolního prostředí (v našem případě vzduchu) předáno chladivu, které změní své skupenství z kapaliny na páru.
 • Ventilační tepelné čerpadla
  zvláštní druh čerpadel vzduch-voda, kde se zajištuje řízené větrání domu s využitím odpadního tepla, které by bylo při klasickém větrání vypouštěno okny.
 • Výpočtová teplota
  jedná se o venkovní teplotu zprůměrovanou z 5-ti nejchladnějších let. Liší se podle lokality a nadmořské výšky.